نما ترمووود الهیه

۲۴بهمن ۱۳۹۶

گره در تنه درختان چیست؟امتیاز به این مطلب ترمووود گره در تنه درختان چیست؟ گره در تنه درختان چیست؟ یک گره در تنه درخت به عنوان یک درخت رشد می کند، شاخه های پایین تر اغلب می میرند، و پایه های آنها ممکن است بیش از حد رشد کنند و توسط لایه های بعدی چوب […]